Historisch Limmen

Donateur

De stichting telt nu ongeveer 800 donateurs. Wilt ook U helpen om de doelstelling te verwezenlijken en de geschiedenis van ons dorp te bewaren voor het nageslacht, wordt dan ook donateur. Voor € 10.= (€ 3,= extra voor donateurs buiten Limmen) per jaar ontvangt U het jaarboekje met wetenswaardigheden en verhalen uit het heden en verleden van Limmen. Voorts bent U welkom op de jaarlijkse donateuravond met daarin uiteenlopende thema’s met betrekking tot Limmen. Bankrekeningnummer NL 37 RABO 0336 4264 29 t.n.v. Stichting Historisch Limmen.

Geef uw email adres op  mail  ook Donateur worden !!  onderhoud

U kunt zich aanmelden bij de Stichting aan de Schoolweg 1 te Limmen, of druk op button. Bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur van Stichting Historisch Limmen.

De belastingdienst heeft ons erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling. (ANBI)

Hierdoor kunt u, indien u al gebruik kunt maken van de aftrek giften, ook de donatie aan onze Stichting opvoeren als gift bij de aftrekpost.

Het jaarboekje van Stichting Historisch Limmen wordt mede mogelijke gemaakt door
Sponsors