Historisch Limmen
Grenspaal uit de 19e eeuw aan de oosterzijweg weer terug bij grens Heiloo en Limmen. De grenspaal is onhuld door Burgemeester Toon Mans van Castricunm en wethouder Rob Obdam van Heiloo.


                  
Het plaatsen van de gerestaureerde grenspaal   ;                                                                  Onthulling door burgemeester Toon Mans van Castricum en wethouder Rob Obdam van Heiloo

Stukje geschiedenis over de grenspaal

Bij de gemeente Limmen kwam het bericht binnen, dat op 21 oktober 1810, bij Keizerlijk Decreet, de gemeente en Heerlijkheid Limmen per 1 december van dat zelfde jaar zou worden samengevoegd met die van Heiloo. Als motief voor die samenvoeging werd vermeld dat beide gemeenten minder dan 500 inwoners telden.

Het nieuwe bestuur zou bestaan uit een Maire en een Adjudant-Maire en tien raadsleden.
De Maire en de Adjudant-Maire moesten worden benoemd door de Perfect van het Departement. De raadsleden werden gekozen door de stemgerechtigde burgers, terwijl de secretaris werd gekozen door de raadsleden uit hun midden. Voor iedere deelgemeente hadden vijf raadsleden zitting in het gemeentebestuur.
Je kunt je dan ook afvragen of alle punten die in de Staatsregelingen afgekondigd werden, voor Nederland eeuwigheidswaarde hadden.
We nemen als voorbeeld van het tegendeel het decreet van Napoleon in 1811, waarbij hij de dorpen met minder dan 500 inwoners bij elkaar voegde. Heiloo en Limmen, evenals Castricum en Bakkum, waren daarvan slachtoffer. Toen na 1813 de koning terug was en in 1815 Napoleon bij Waterloo definitief werd verslagen, schreef het gemeentebestuur van Limmen een verzoekschrift aan de koning om weer zelfstandig te mogen worden.

Het antwoord van de koning was positief. Zijn antwoord luidde als volgt:
“Dat bij Koninklijk besluit van 13 december 1815 no 25 werd goedgevonden om de Gemeente en Heerlijkheid Limmen, van die van Heilo, waarmede het in de jare 1811 door de toenmalige Regeering des Dwingelands willekeurig was vereenigd geworden af te scheiden, tot eene eigene afzonderlijke Gemeente te verheffen en met eigen bestuur te begunstigen.”

De Heerlijkheid Bakkum verzuimde een verzoek aan de koning in te dienen en bleef daarom tot op de huidige dag een deel van de Gemeente Castricum.

Het gemeentebestuur wilde aan alle binnenkomende wegen van Limmen een grenspaal laten plaatsen, maar zag nogal tegen de kosten op. Een lange paal kostte f 10,25, en een korte 5 gulden. Die paal tegenover het Fletcher Hotel is een lange en heeft dus f 10,25 gekost.

De gemeente heeft contact opgenomen met de gemeentebesturen van Akersloot, Heiloo, Uitgeest en Castricum om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen.
De gemeenten hebben keurig hun deel daaraan betaald, behalve Castricum, die liet niets meer van zich horen.