Historisch Limmen

De stichting is als volgt samengesteld:

Bestuur :

Voorzitter : Ron Duindam

Penningmeester/Donateursadm. : José Valkering-Borst

Secretaris : Lia Admiraal-Hageman  mail ln.nemmilhcsirotsih@gnithcits

Leden : Peter Valkering, Yvonne Donker-Schrijvers telefoon 06 44 42 99 96

Werkgroepen:

Fotografie - film : Peter Valkering, Gré Metselaar-Krom, Marian Snel-Kossen, Ank Blankendaal-Krom,
                              Ko Dirkson, Rinus Admiraal, Jos Admiraal, Lia Admiraal-Hageman


Archeologie : Ron Duindam

Erfgoed : Gerard Metselaar

Collectiebeheer / Archivering : Yvonne Donker-Schrijvers, Lia Admiraal-Hageman, Menno Haga

Schrijversgroep : Gerda Burgering, Elly Vreeburg-Duykersloot, Ad Hoek, Ron Duindam

Beheer gebouw : Nico Zomerdijk

Onderhoud tuin : Peter Koot, Jan Valkering

Website : Wim Dirkson

ICT : Ko Dirkson

Paleografie : Yvonne Donker-Schrijvers

Public Relations : Lia Admiraal-Hageman