Historisch Limmen

Stichting Historisch Limmen

De stichting is ontstaan op initiatief van Huisarts T. Elzinga en werd in 1986 opgericht. Aanleiding was de regelmatige afbraak van beeldbepalende panden, samen met een aantal betrokken burgers werd het plan opgevat om de stichting op te richten en zo geschiedde. In 2022 naam gewijzigd naar Stichting Historisch Limmen.

Doelstelling

- Het verrichten van onderzoek op historisch en archeologisch gebied.
- Het verzamelen, ter inzage leggen en bewaren van voorwerpen, geschriften, foto's die van belang zijn voor de historie van Limmen.
- Het bevorderen en meewerken aan publicaties over de geschiedenis van Limmen.
- Het organiseren van meerdere kleine exposities met een historisch karakter op thematische basis.
- Documenteren van genealogische informatie.
- Educatief programma ontwikkelen.

Huisvesting

De stichting heeft nooit een eigen onderkomen gehad, de vergaderingen werden gehouden in de huiskamer, roulerend bij de bestuursleden. Daardoor kon de stichting niet toekomen aan een gestructureerde inhoudelijk aanpak. Alle bezittingen van de stichting werden bij de leden en anderen ondergebracht en dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Zo zijn er verschillende bezittingen verloren gegaan als gevolg van verkeerde opslag zoals door vocht en houtworm.

Met het aantreden van een aantal nieuwe bestuursleden ontstond een nieuw Elan. De werkzaamheden/activiteiten van de stichting raakte door allerlei ontwikkelingen in een stroomversnelling. Er werd onderhandeld met de nieuwe gemeente Castricum over de overdracht van het pand Schoolweg 1 en over financiele ondersteuning. Dit werd bereikt in 2004. Vervolgens moest een sterk verwaarloosd pand opgeknapt worden met gelukkig vele vrijwilligers.

Nu is er een onderkomen waar het dorp trots op mag zijn.