Historisch Limmen

De Familinaam Kaandorp

Kaandorp, een veel voorkomende naam in Limmen. Maar waar komt die naam vandaan en wat betekent het. Om hier een antwoord op te kunnen geven zullen diverse registers, waaronder ook het internet, geraadpleegd moet gaan worden. Deze registers zijn voor 1811, de zogenaamde Doop- Trouw- en Begraafboeken. Het registreren in deze boeken vond plaats door verschillende kerkgenootschappen. In Heiloo en Limmen was dat onder andere de Rooms Katholieke Statie.

Hoe is nu een familienaam eigenlijk ontstaan. Wel, deze onstond in éérste instantie om onderscheid te maken tussen personen onderling. Rond 1811 was echter een ieder, in het koninkrijk Holland, verplicht een familienaam aan te nemen. Daarvoor echter waren er al personen die een familienaam hadden. Zo’n naam kwam bijvoorbeeld voort door de plaats te gebruiken waar men woonde (geografisch).

Volgens Wikipedia (internet) lag er medio 1640, tussen het huidige Heiloo en Limmen, een buurtschap genaamd Caendorp, later Kaandorp genoemd. Gelet op het feit dat er in bepaalde gebieden van Noord-Holland, waaronder de kuststrook van Den Helder tot Castricum, West-Fries werd gesproken, betekent het oorspronkelijke woord CAEN, gewoon BULT. De buurtschap zou dus, net als Bollendorp, zijn vernoemd naar een heuveltje in het landschap.

1  2
Kaart van Heiloo uit de Gemeente Atlas van Nederland, J.Kuyper, 1865-1870

Het is zeker NIET de opzet om een stamboom of genealogie van het geslacht Kaandorp op te stellen. Maar om slechts één tak van dit geslacht in beeld te brengen die zich vestigde in de plaats Limmen.

De familienaamdragers, welke tak wordt gevolgd, krijgen ter verduidelijking een Romeins cijfer. De kinderen een Arabische. Daar het slechts de bedoeling is een indruk van het geslacht weer te geven, worden de kinderen niet nader uitgewerkt.

Belangrijk is te weten, dat de spelling, waar vroeger vrijwel géén vaste regels voor waren, werd gedaan naar uitspraak van de persoon. Hierdoor vertonen familie- en roepnamen de nodige afwijkingen.

Na raadpleging van het internet werden er een aantal stambomen over het geslacht Kaandorp gevonden. Volgens de onderzoekers van deze stambomen, H. Smeels en M. Vos-Blekemolen (zie bronvermelding), zou ene Claas Cornelisz. de éérste zijn geweest die de familienaam Caandorp voerde. Hij zou gehuwd zijn geweest met Anna Jansdr. en een zoon hebben gehad, genaamd Cornelis. In het Regionaal Archief te Alkmaar (Hertog Aalbrechtweg 5,1800 GE Alkmaar), echter werd dit huwelijk alsmede de daaruit geboren/gedoopte kinderen, niet gevonden.

De eerste met de familienaam Caandorp werd aangetroffen in het trouwboek van Heiloo uit 1702. Namelijk Cornelis Claasz. CAANDORP. (hypotetisch zou dit de zoon Cornelis kunnen zijn van eerder genoemde Claas Cornelisz en Anna Jansdr.)

80
Trouwboek uit 1702 van Heiloo, Cornelis Claasz Caandorp huwde 24-01-1702

I
Cornelis Claasz CAANDORP, gehuwd 24-01-1702 te heiloo met Neeltje Cornelis. Uit dit huwelijk
1          Mariam, gedoopt 17-05-1702 te Limmen
2          Anna, gedoopt 25-09-1703 te Limmen
3          Claas, gedooopt 10-09-1705 te Limmen
4          Cornelis, gedoopt 13-09-1707 te Limmen. volg II
5          Hillbrandus, gedoopt 12-08-1708 te Limmen
6          Michiel, gedoopt 15-08-1710 te Limmen
7          Theodorus, gedoopt 18-10-1715 te Limmen

90
Trouwboek uit 1730 van Heiloo, 26-11-1730 huwelijk van Cornelis Kaandorp

II
Cornelis KAANDORP, gedoopt 13-09-1707 te Limmen. Gehuwd 26-11-1730 te Heiloo met Aaltje JACOBS (DEKKER). Uit dit huwelijk:
1          Cornelis, gedoopt 16-01-1731 te Limmen.
2          Grietie, gedoopt 18-12-1731 te Limmen
3          Lijsbeth, gedoopt 19-10-1735 te Limmen
4          Jacob, gedoopt 12-04-1737 te Limmen
5          Jacob, gedoopt 29-07-1738 te Limmen (Kaandorp wordt hier als Cronendop geschreven)
6          Neeltie, gedoopt 19-01-1740 te Limmen
7          Guurtie, gedoopt 16-01-1741 te Limmen
8          Jacob, gedoopt 01-04-1742 te Limmen (Kaandorp wordt hier als Canendorp geschreven)
9          Guurtie, gedoopt 08-09-1743 te Limmen
10        Jan, gedoopt 22-10-1744 te Limmen. volg III

50
Doopboek uit 1744 van Limmen, 22-10-1744, doop Jan Cornelisz Canendorp
11        Antie, gedoopt 09-04-1746 te Limmen
12        Antie, gedoopt 11-11-1748 te Limmen

Volgens het boekwerk Boerderijen in Limmen, van C.N. Druijven, staat in het verpondings-boek van Limmen, 1762 tot 1780, een Cornelis Cornelisz Kaandorp de jonge vermeld. Deze was bezitter van een hofstee in de laan met 25 percelen land, te weten de hofstee Clevesteijn. Een akte van transport werd echter niet aangetroffen. Na het overlijden van Cornelis op 25 juli 1780, 49 jaren oud, wordt op 6 februari 1781 de hofstee door de erfgenamen verkocht aan Jan Klaasz Dekker. Een transport binnen de familie zogezegd, daar Aaltje Jacobs Dekker, de tante van Jan Klaasz dekker, getrouwd was met de vader van Cornelis Kaandorp de jonge, namelijk Cornelis Kaandorp de oude. Cornelis de jonge was een vermogend man, daar hij naast de 25 percelen, samen ca. 22 morgen, die bij de hofstee behoorden, in de jaren erna nog eens 37 morgen aankocht. In 1767 bezat hij ca. 61½ morgen (± 50 ha) aan land in Limmen.

8
Boerderij Clevesteijn omstreeks 1915

De hofstee Clevesteijn, gelegen aan de Dusseldorperweg, had een grondplan van ongeveer 15¼ meter breed x 26¼ meter diep. Het stond op een erf van 1000 m². Op de gemeentekaart van Limmen, sectie A, 2e blad uit 1821, staat de stolp op kadasternummer 598. Het groenkleurige veld, roodomrand, behoorde tot het land van Clevesteijn. De landafmeting ingetekend op een afbeelding van Google Eart 2011.

9  9
minuutplan gemeente Limmen, sectie A2, uit 1821                                                      Landafmeting in (Google Earth 2011)      
31
Trouwboek uit 1773 van Heiloo,  07-02-1773  huwelijk van Jan Cornelisz. Caandorp

10

III
Jan Cornelisz CAANDORP, geboren 22-04-1744 te Limmen. Huwde 07-02-1773 te Heiloo met Antje Jacobs BOMMER, geboren 20-07-1750 te Rinnegom.

Rinnegom ligt tussen Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen, en grenst aan de Broekakkers en de Sammerpolder richting Heiloo.

De dopen betreffende Rinnegom zijn gevonden in het doopboek van Heiloo. Vermoedelijk had Rinnegom géén eigen Rooms Katholieke Statie.

Uit dit huwelijk:
1          Cornelis, gedoopt 05-11-1773 te Heiloo (Rinnegom)
2          Jacob, gedoopt 17-03-1775 te Heiloo (Rinnegom)
3          Krelis, gedoopt 05-12-1776 te Heiloo (Rinnegom)
4          Aaltje, gedoopt 27-06-1778 te Heiloo (Rinnegom)
5          Arie, gedoopt 26-10-1779 te Heiloo (Rinnegom)
6          Neeltje, gedoopt 13-07-1782 te Heiloo (Rinnegom)
7          Arie, gedoopt 31-03-1784 te heiloo. volg IV

61
Doopboek uit 1784 van Heiloo, 31-03-1784, doop van Arie Kaandorp
8          Guurtje, gedoopt 21-01-1786 te Heiloo
9          Lijsbeth, gedoopt 25-05-1787 te Heiloo

Helaas kwam Antje te overlijden en huwde Jan voor een twee (2e) keer.

33
Trouwboek uit 1797 van Heiloo,  25-06-1797  huwelijk van Jan Cornelisz. Caandorp
13

Jan Cornelisz CAANDORP, huwde op 25-06-1797 te Heiloo met Maartje Dirks KROM, geboren te Akersloot. Uit dit huwelijk:

10        Cornelis, gedoopt 17-11-1798 te Heiloo
11        Antje, gedoopt 18-12-1800 te Heiloo

De kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken zijn bijgehouden tot 1811. Om nu verder te komen moesten andere registers worden ingezien, namelijk die van de Burgerlijke Stand. De zogenaamde gezinskaarten, deze beginnen vanaf 1850.

14
Gezinskaart 1850 te Heiloo van Arie Kaandorp

IV
Arie Jansz KAANDORP, gedoopt 31-03-1784 te heiloo. Gehuwd 23-11-1817 te Limmen, huwelijksakte 6, burgelijke stand, met Agatha (Aagje) Willems DEKKER, gedoopt 24-05-1797 te Heiloo, (dochter van Willem Dekker en Trijntje Cornelisse Groot), wonende te Limmen. Uit dit huwelijk:
1          Jan, geboren 31-10-1818 te Heiloo
2          Antje, geboren 17-04-1820 te Heiloo
3          Trijntje, geboren 06-08-1821 te Heiloo
4          Willem, geboren 10-11-1822 te Heiloo. volg V

16
geboorteaangifte 11-11-1822 te Heiloo van Willem Kaandorp

5          Jannetje, geboren 18-02-1824 te heiloo
6          Maartje, geboren 18-11-1825 te Heiloo
7          Adriaantje, geboren 11-08-1827 te Heiloo
8          Neeltje, geboren 17-01-1829 te Heiloo
9          Maartje, geboren 17-01-1829 te Heiloo
10        Jannetje, geboren 06-01-1831 te Heiloo
11        Cornelis, geboren 02-11-1832 te Heiloo
12        Afie, geboren 03-09-1834 te Heiloo
12        Jacob, geboren 24-02-1836 te Heiloo
13        Reinier, geboren 25-10-1837 te Heiloo

17
Gezinskaart van Willem Kaandorp

Toen de gezinskaart van Willem werd opgesteld waren zijn zuster Neeltje, zijn broer Cornelis, Aagje Piepers en Grietje Kaag bij hem inwonende.

V
Willem KAANDORP, geboren 10-11-1822 te Heiloo, landman, huwde 13-06-1869 te Heiloo, huwelijksakte 10, burgelijkestand, met Geertje GROOT, geboren 31-05-1845 te Heiloo (dochter van Jan Groot en Grietje Kaag). Uit dat huwelijk:
1          Aagje, geboren 29-03-1870 te Heiloo
2          Arie, geboren 13-11-1871 te Heiloo
3          Jan, geboren 13-11-1871 te Heiloo
4          Jan, geboren 19-12-1872 te heiloo
5          Arie, geboren 31-12-1873 te Heiloo
6          Jacob, geboren 04-09-1875 te Heiloo. volg VI

18
geboorte-inschrijving 04-09-1875 te Heiloo van Jacob Kaandorp
19  99
huwelijksakte, 09-02-1899, en Gezinskaart van Jacob Kaandorp te Limmen

VI
Jacob KAANDORP, geboren 04-09-1875 te Heiloo, boerenknecht en wonenden te Limmen, huwde op 09-02-1899 te Limmen, huwelijksakte 1, burgelijke stand, met Catharina KRAAKMAN, geboren 30-01-1878 te Limmen (dochter van Jan Kraakman en Margaretha Johanna Admiraal). Uit dat huwelijk:
1          Geertruida Margaretha, geboren 04-01-1900 te Limmen.
2          Margaretha Martina Johanna, geboren 25-01-1901 te Limmen.
3          Catharina Wilhelmina, geboren 25-11-1902 te Limmen.
4          Wilhelmus Johannes, geboren 04-12-1904 te Castricum.
5          Johanna  Cornelia, geboren 11-10-1906 te Limmen.
6          Elisabeth Agatha, geboren 11-06-1908 te Limmen.
7          Johannus Wilhelmus, geboren 07-12-1909 te Limmen. volg VII
8          Agatha Cornelia, geboren 12-09-1911 te Limmen.
9          Adrianus  Jacobus, geboren 21-04-1914 te Limmen.
10        Jacobus Jacob, geboren 27-07-1915 te Limmen.
11        Cornelius, geboren 13-08-1917 te Limmen.

21  95
geboorte-inschrijving 07-12-1909 te Limmen van Johannes Wilhelmus Kaandorp                         Gezinskaart van Johannes Wilhelmus                                           

De gegevens van nog levende personen zijn ivm hun privacy beperkt weergegeven.

VII
 Johannus Wilhelmus Kaandorp, geboren 07-12-1909 te Limmen, gehuwd op 28-05-1936 te Limmen met Jacoba Min geboren 21-09-1910 te Castricum (dochter van Petrus Min, landbouwer en Catharina Verver). Uit dat huwelijk:
1          Tiny
2          Trien
3          Petrus Johannes volg VIII
4          Truus
5          Gre
6          Jaap
7          Jan
8          Carla
9          Nack
10        Lenie

VIII
Petrus Johannus (Piet) Kaandorp gehuwd met Wil Smit. Uit dit huwelijk:
1          Adrianus Johannes volg IX
2          Ingrid  

IX
Adrianus Johannus (Arjan) Kaandorp gehuwd met Yvonne Groentjes. Uit dit huwelijk:
1          Wilhelmina Theadora (Joyce)
2          Johannus Wilhelmus (Rick)

Op de vraag of deze bovenstaande geslachtslijn een familiewapen heeft of heeft gehad, werd de Armorial Général van J.B.Rietstap, de heraldische collectie van R.T. Muschart en Steenkamp/Damstra, geraadpleegd. Volgens het opgeleverde resultaat, had de naam Caendorp cq Caandorp cq Kaandorp géén familiewapen en er ook nooit een gehad.

Hypothetisch is de familienaam Kaandorp dus voortgekomen uit eerder omschreven buurtschap, gelegen tussen Heiloo en Limmen, wat bult cq heuveltje betekent. Wat echter intrigeert is, heeft de stamvader Caendorp zijn familienaam nu ontleent aan de buurtschap OF heeft hij de buurtschap deze naam gegeven. Helaas is dit nergens uit terug te geleiden en zal dit dus altijd een mysterie blijven.

Met dank aan A.J. Kaandorp, J. Kaandorp en C.N. Druijven, voor hun verzamelde en aangeleverde gegevens, aanvulling en verbeteringen.

Jan Cost

Bronnen:
Rooms Katholieke Statie boeken omtrent geboorte, trouwen en overlijden van Heiloo en Limmen (Regionaal Archief Alkmaar)
Registers van de Burgerlijke Stand van Heiloo en Limmen (Regionaal Archief Alkmaar)
Midden-Kennemerland in de vroege en Hoge Middeleeuwen (B.Koene, J.Morren en F.Schweitzer)
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten)
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.)
Stamboom Kaandorp (Maria Vos-Blekemolen)
Parenteel Claas Claas Cornelisz Caandorp (www.smeels.nl)
Rosloot en Kaandorp (Hans Rosloot)
In tijd gemeten (C.C de Glopper-Zuijdenerland)
Van aakschipper tot zwikker (Carl Denig)
Boederijen in Limmen (C.N. Druijven)
Fotoarchief Stichting Oud Limmen
Voor- en Familienamen in Nederland (R.A.Ebeling)
Armorial Général (J.B.Rietstap)
Heraldische collectie van R.T Muschart, Steenkamp en Damstra
Wikipedia (internet)
Genlias (internet)