Historisch Limmen


De familienaam Krom

Naar aanleiding van de vraag, waar de oorsprong van de familienaam Krom was gelegen, werden twee prominente personen binnen de gemeenschap van Limmen benaderd, namelijk de gezusters Krom, Gré en Ank. Helaas hadden zij onvoldoende informatie om daar mee verder te kunnen.

Om die reden zijn hun gegevens als leidraad genomen om stapsgewijs hun genealogisch verleden in beeld te brengen. Daar het om een tak van deze familienaam gaat hebben de naamdragers een aanduiding van een Romeins cijfer en de kinderen van een Arabisch cijfer. De kinderen zij niet nader uitgewerkt.

Om de verklaring van de naam zo goed mogelijk te omschrijven, werd gebruik gemaakt van het Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (dr.F.Debrabandere).  Ook werd het boek, Voor- en familienamen in Nederland (R.A.Ebeling), gebruikt. Daar niet iedereen zulke boekwerken voorhanden heeft kan ook, via het Internet, de website “Familienamen” van Marcel Vervloet worden bezocht.

In bovenstaande boeken staat elke variatie van de naam Krom genoteerd (zie hieronder)

Krom (de), (de) Kromme, (de) Crom, Crommen, Crome, Cromé, Cromps, Crompt, Crump, Crombe, Crombé, -bet, -bez, Lecron(d), -ont, Lecrompe, Lacrampe, Lecrompé, Lecrom(bs)

De betekenis van de opgezochte naam blijkt een bijnaam te zijn voor een krom iemand.

Daar van het Heden naar het Verleden gezocht moest worden, zijn de gegevens van de zusters, verder uitgediept. De ouders van Gré en Ank waren, Adrianus Krom en Johanna Beentjes. Hun grootouders waren Jan Krom en Anna bakker. Een mooi houvast voor een genealogisch onderzoek.

Veel is via het internet op te zoeken, maar specifieke gegevens zijn alleen te vinden in een archief.
Daarom werden er via het Internet diverse instanties met genealogische gegevens geraadpleegd maar werd alles gecontroleerd tijdens een bezoek aan het Regionaal Archief te Alkmaar.

Op het internet werd een website gevonden met de titel “De genealogie van de familie KROM” door Gerard Krom. Een goed onderbouwde site met leuke wetenswaardigheden over de geslachtsnaam. Bijvoorbeeld de gevonden uitkomst van de geraadpleegde naam KROM. Deze komt overeen met de verklaring van eerder genoemde Marcel Vervloet. Namelijk dat de naam vermoedelijk is gekozen wegens een lichamelijk gebrek door het zware boerenwerk.

Na de genoteerde gegevens te hebben verzameld, blijkt dat de genealogische tak van de zusters Krom, aan de boom te horen die Gerard Krom op zijn website zichtbaar heeft gemaakt. De betreffende genealogische tak, van de gezusters Krom, is hieronder weergegeven:

I.      Jacobus (Dirkse) Krom, (zoon van Dirk Jansz Krom en Trijn Jacobs (Brandjes)) werd geboren/gedoopt op 7-10-1700 te Akersloot.

7101700
(RK) Doopgegeven van Jacobus Krom op 7-10-1700 te Akersloot

Hij trouwde op 11-1-1728 te Akersloot met Catharina (Jans) Butter/Groen, geboren te Akersloot op 24-10-1704. Jacob overleed op 6-6-1766 en Trijntje op 4-4-1775 in Akersloot.

1111728
(RK) Huwelijksvoltrekking tussen Jacob Dirkse en Cathrina Jans op 11-1-1728 te Akersloot

Uit hun huwelijk werden geboren:

1.      Maartje Krom, geboren/gedoopt op 1-3-1729 te Akersloot
2.      Jan Krom, geboren/gedoopt op 21-3-1730 te Akersloot
3.      Neeltje Krom, geboren/gedoopt op 10-2-1732 te Akersloot
4.      Dirk Krom, geboren/gedoopt op 12-10-1733 te Akersloot
5.      Cornelis Krom, geboren/gedoopt op 10-12-1734 te Akersloot
6.      Klaas Krom, geboren/gedoopt op 6-1-1736 te Akersloot
7.      Trijntje Krom, geboren/gedoopt op 22-12-1736 te Akersloot
8.      Neeltje Krom, geboren/gedoopt op 22-12-1736 te Akersloot
9.      Lijsbeth Krom, geboren/gedoopt op 17-2-1738 te Akersloot
10.       Pieter Krom, volg II
11.      Lijsbeth Krom, geboren/gedoopt op 29-11-1740 te Akersloot
12.      Jacob Krom, geboren/gedoopt op 17-5-1742 te Akersloot
13.      Sijmen Krom, geboren/gedoopt op 12-5-1743 te Akersloot
14.      Thijs Krom, geboren/gedoopt op 9-6-1745 te Akersloot
15.      Thijs Krom, geboren/gedoopt op 24-5-1748 te Akersloot

1391739
(RK) Doopgegevens van Petrus Krom op 13-9-1739 te Akersloot

II.      Pieter Krom, werd geboren/gedoopt op 13-9-1739 te Akersloot. Hij trouwde op 25-1-1773 te Akersloot met Ermpje Wulbertz/Willems. Na het overlijden van Ermpje, trouwde Pieter op 17-4-1785 te Akersloot met Marijtje Aerijens (Waardeburg). Op 28-9-1794 overlijdt Pieter te Akersloot.

1741785
(RK) Huwelijksvoltrekking van Pieter Krom en Marijtje Aerijens op 17-4-1785 te Akersloot

Uit het huwelijk met Ermeltje werden geboren:

1.      Trijntje Krom, geboren/gedoopt op 16-5-1774 te Akersloot
2.      Dirk Krom, geboren/gedoopt op 30-7-1777 te Akersloot
3.      Jacob en Willem Krom geboren/gedoopt op 18-3-1779 te Akersloot
4.      Klaas Krom geboren/gedoopt op 27-3-1780 te Akersloot
5.      Trijntje Krom geboren/gedoopt op15-11-1782 te Akersloot

Uit het huwelijk met Marijtje werden geboren:

6.      Grietje Krom, geboren/gedoopt op 2-2-1786 te Akersloot
7.      Jacob Krom. volg III

III.      Jacob (Pietersz) KROM, geboren/gedoopt op 4-3-1788 te Akersloot.

as
(RK) Doopgegevens van Jacobus Crom op 4-3-1788 te Akersloot

Hij trouwde op 15-1-1809 te Castricum met Guurtje (Albertse) Knaap, (dochter van Albert Knaap en Antje IJpelaan)

1511809
(RK) Huwelijksvoltrekking tussen Jacob Pieterse Krom en Guurtje Albertse Knaap op 15-1-1809 te Castricum

Jacob kwam te overlijden op 4-1-1839 te Akersloot. Guurtje overleed op 28-12-1856 te Castricum.

Uit hun huwelijk werd geboren:

1.      Pieter Krom, geboren/gedoopt op 22-3-1809 te Castricum
2.      Antje Krom, geboren/gedoopt op 1-6-1810 te Castricum
3.      Wulbert Krom. volg IV

IV.      Wulbert Krom, geboren/gedoopt op 11-1-1815 te Castricum trouwde op 5-7-1837 te Castricum met Grietje van Weenen, geboren/gedoopt op 8-8-1829 te Castricum (dochter van Arie van Weenen en Grietje Melger). Uit hun huwelijk werd geboren:

1.      Jan Krom, geboren/gedoopt op 4-4-1850 te Petten
2.      Pieter Krom, geboren/gedoopt te Castricum
3.      Jacob Krom. volg V

V.      Jacob Krom, geboren/gedoopt op 2-7-1840 te Castricum.

geboren
Geboorteaangifte van Jacob Krom op 3-7-1840 te Castricum

Hij trouwde als arbeider op 1-5-1872 te Limmen met Elisabeth Bont. Zij werd geboren op 27-2-1841 te Assendelft (dochter van Jan Bont en Maartje Neelen). Het echtpaar ging wonen aan de westerzijde 45aa te Limmen. Op 22-4-1927 te Limmen overleed Jacob.

jacobbont  doopprentje
Overlijdensakte en bidprintje van Jacob Krom op 22-4-1927 te Limmen

Tijdens het huwelijk werden geboren:

1.      en jongen, doodgeboren op 27-9-1873 te Limmen
2.      Maartje Krom, geboren/gedoopt op 20-9-1874 te Limmen
3.      Wulbert Krom, geboren/gedoopt op 19-4-1876 te Limmen
4.      Grietje Krom, geboren op 13-8-1877 te Limmen
5.      Wulbert Krom, geboren/gedoopt op 11-4-1879
6.      Jan Krom, volg VI
7.      Arie Krom geboren/gedoopt op 11-1-1881 te Limmen

VI.      Jan Krom, geboren/gedoopt te Limmen op 11-4-1879, trouwde op 19-1-1905 te Lutjebroek/ Grootebroek, met Anna Bakker, geboren/gedoopt op 6-4-1886 te Lutjebroek/Grootebroek (dochter van Cornelis Bakker en Marijtje Koedooder).

akte
Gezinskaart van Jan Krom en Anna Bakker te Limmen

Jan Krom was werkzaam, als buitengewoon veldwachter, in de gemeente Limmen. Een functie die hij samen met Van Der Sande uitvoerde.

zakboekje   krom
                          Zakboekje                                                          Van der Sande en Krom

Op 25-6-1945 overlijdt Jan te Limmen. Anna overleed op 22-5-1963. Uit hun huwelijk zijn geboren:

1.      Cornelis Jacobus Krom, geboren op 25-1-1906 te Limmen
2.      Jacobus Adrianus Krom, geboren op 7-1-1907 te Limmen
3.      Adrianus Willibrordus Krom, volg VII

VII.      Adrianus Willibrordus Krom, geboren op 30-5-1909 te Limmen, trouwde op 23-10-1946 te Limmen, met Johanna Cornelia Beentjes, geboren op 27-09-1913 te Limmen (dochter van Klaas Beentjes en Grietje Commadeur).

olie  awkrom
Tankstation A.W.Krom op de Rijksweg te Limmen                                                                     (Arie) Krom                

Op 9-6-1972 te Limmen, overleed Johanna. Adrianus overleed op 12-8-1989 te Limmen. Uit hun huwelijk zijn geboren:

In verband met de privacy zijn gegevens van de levende tak beperkt weergegeven.

1.      Margaretha Anna Maria Johanna Krom, roepnaam Gré, geboren te Limmen en getrouwd te Limmen met Theodorus Metselaar, geboren te Uithoorn en overleden te Alkmaar. Uit hun huwelijk werd geboren:
       1a.     Adrianus Johannes Maria Metselaar, geboren te Alkmaar.

2.      Anna Geertruda Maria Johanna Krom, roepnaam Ank, geboren te Limmen en getrouwd te Limmen met Johannus Petrus Maria Blankendaal, geboren te Alkmaar. Uit hun huwelijk werd geboren:
       2a.     Johanna Margaretha Anna Blankendaal, geboren te Limmen

Met dank aan Gré en Ank Krom voor de aanvulling en verbeteringen.

Jan Cost

Bronnen:
Registerboeken omtrent geboorte, trouwen en overlijden (Regionaal Archief Alkmaar)
Registers van de Burgerlijke Stand van Limmen, Akersloot en Castricum (Regionaal Archief Alkmaar)
Register van Huisnummers betreffende het Kadaster te Limmen (Regionaal Archief Alkmaar)
Registerboeken omtrent geboorte, trouwen en overlijden Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem)
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (dr.F.Debrabandere).
Voor- en familienamen in Nederland (R.A.Ebeling)
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.)
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten)
Fotoarchief Stichting Oud Limmen
Website: Familienamen van Marcel Vervloet (internet)
Website: De genealogie van de familie KROM door Gerard Krom (internet)
Genlias (internet)