Historisch Limmen

perceel A-20a

Regelmatig komt het voor dat bij de Stichting Oud Limmen wordt aangeklopt om informatie. Altijd wordt er dan getracht om antwoord te geven. Ook deze keer werd er een beroep gedaan op de Stichting. Het ging om informatie betreffende het adres wijk A, 20a, alwaar de familie Schoenmaker gewoond zou hebben. Ter ondersteuning werd ook een geboorteakte van een toenmalige bewoner bijgeleverd.

geboorteakte   druijven
        geboorteakte Jacobus Theodorus Schoenmaker        boekwerk van C.N.Druijven

Historicus C.N. Druijven, schrijver van o.a. Boerderijen in Limmen, ondernam hierop actie en raadpleegde om die reden het Historische Kadaster en het Regionaal Archief te Alkmaar.

Uit onderzoek bleek het adres een perceel te betreffen, dat was gelegen tussen de Laandervaart en de Bogerdlaan. Volgens de gevonden informatie zou er op het stuk grond een boerderij hebben gestaan. Deze boerderij, door de schrijver niet in zijn boek vermeld, zou onder andere bewoond zijn geweest door de familie Schoenmaker.

perceel
perceel A231

Volgens overdrachtsakten kwam verder vast te staan, dat thans op het perceel sloperij Metzelaar gevestigd is.

bogerdlaan   metzelaar
sloperij Metzelaar

Volgens het Historisch Kadaster was in 1832, tot ongeveer 1900, het perceel als kadasternummer A231, huisnummer 29 genoteerd. Van 1910 tot medio 1920 stond het als A-20 geregistreerd. Het perceel is gelegen tussen de Laandervaart en de Bogerdlaan en betrof een erf met huis en schuur. Alles op circa 37 are 90 grond.

Jan Cornelis KUIJS (zoon van Cornelis KUIJS, en Antje DEKKER), geboren op 18-02-1843 te Akersloot, huwde, toen 37 jaren oud, op 15-01-1880 te Limmen met Maartje van VEEN (dochter van Engelbertus van VEEN en Antje BREEDVELD), geboren 28-02-1847 te Limmen, 32 jaren oud. Uit dit huwelijk werden te Akersloot geboren een zoon, Cornelis en een dochter, Anna.

* De tussenhaakjes geplaatste codering, zijn Kadasteraanduidingen.

In 1896 komt genoemde Jan Cornelis KUIJS in het bezit van, weiland (A143), wei (A148), wei (A150), bouwland (A183), huis, erf en boet (A231), wei (A442), bollenland (A443) en gedeelte ter diepte van (A183) groot 22a van (A1058) (A184, A185), tuin geheel groot 62 are.

Bij een controle, volgens de woningwet 1903, stond op de Bogerdlaan A-26 (A231) geregistreerd:

Eigenaar, bewoner Jan Cornelis KUIJS, landman, echtgenote Maartje van VEEN, Cornelis KUIJS, Dirk van VEEN en Anna KUIJS. 2 x woon- slaapkamer, 5 x 4,2 m. en 4,5 x 4,5 m. Bedstee 2 x 1,9 x 2 m. en 2 x 1,7 x 1 m. Een zolder, kelder, koestal, dorsch en hooischuur 27,2 x 13m. Erf 2000m². Raam 1,2 x 1m en 1,3 x 1m. In kamer 1: twee slaapplaatsen. Een man slaapt in de stal. Dak is met riet. 1-steens muren. Pompen en regenwater, eigen voorziening. Pomp in huis, bak tegen het huis, 5 m. ten oosten. Privaat 5 m. ten oosten van 't huis en 7 m. ten noorden van de bak. Houten put, niet afsluitbaar, staat buiten onder privaat. Huishoudwater door riool naar gierput. Varkens in schuur, buiten.

Jan Cornelisz KUIJS overlijdt op 30 augustus 1908. Zijn zoon Cornelis KUIJS erft onder andere het perceel A231.

Op 31 mei 1911 huwde Cornelis KUIJS, toen 25 jaren oud, in Limmen met Guurtje KUIJS (dochter van Michiel KUIJS en Neeltje SCHEE), geboren op 16 oktober 1888 te Limmen, toen 22 jaren oud.

Helaas mocht het huwelijk niet lang stand houden. Cornelis KUIJS overlijdt, bijna 1½ maanden na zijn huwelijk, namelijk op 27 juli 1911. Het perceel komt nu in het beheer van de weduwe, Guurtje KUIJS.

Dirk SCHOENMAKER werd geboren op 12 augustus 1888 te Nibbixwoud. (zoon van Jacob SCHOENMAKER, geboren te Hauwert, veehouder, overleden 26-01-1922 op 71 jarige leeftijd te Nibbixwoud (zoon van Cornelis SCHOENMAKER en Niesje ROOD, veehoudster), gehuwd op 23-04-1874 op 23 jarige leeftijd te Nibbixwoud, met Immetje SCHOUTEN, (dochter van Jan SCHOUTEN, landman, en Antje van LOOZE), geboren te Nibbixwoud, toen 22 jaar. Overleden op 08-09-1926 op 74 jarige leeftijd te Nibbixwoud).

Onderleiding van Guurtje wordt er samen met genoemde Dirk op het perceel een erf aangelegd, 2 huizen en een boet gebouwd.

Medio 1912 wordt het perceel A231 gesplitst in de nummers A1333 (met erf, huis en schuur) en A1334 (met huis). Ook wordt er de sloot langs de Bogerdlaan gedempt.

Waarom Dirk op 23 jarige leeftijd naar Limmen kwam en zich op perceel A231 vestigde, is niet duidelijk. Het resulteerde in ieder geval wel, dat op woensdag 10 november 1915 te Limmen, Dirk SCHOENMAKER, toen 27 jaren oud, met Guurtje KUIJS, eveneens 27 jaren oud, in het huwelijk trad. Huwelijksakte 9.

In 1917 heeft het echtpaar 3 paarden op het perceel rondlopen. Medio 1918 lopen er, volgens de tellijst van koeien dat ouder is dan 12 maanden, 19 stuks vee op het perceel rond.

boerderij
boerderij op perceel A, 20a (A231) aan de Bogerdlaan

* De persoonsgegevens zijn ivm privacy, beperkt weergegeven.

Uit het huwelijk tussen Dirk SCHOENMAKER en Guurtje KUIJS zijn geboren:

1:   Michael Nicolaas, geboren 11 augustus 1917 te Limmen
2:   Emma Agnes, geboren 29 juni 1918 te Limmen
3:   Jacbus Theodorus, geboren 10 september 1920 te Limmen.
4:   Cornelia Maria, geboren 12 november 1922 te Limmen
5:   Nicolaas Johannes, geboren 6 oktober 1923 te Limmen
6:   Agnes Catharina, geboren 5 juli 1925 te Limmen
7:   Theodorus Johannes, geboren 23 november 1926 te Limmen
8:   Cornelius Alogsius, geboren 2 oktober 1928 te Limmen
9:   Maria Theresia Gertrudes, geboren 18 september 1929 te Limmen
10: Johannes Petrus, geboren 3 november 1930 te Limmen
11: Cornelius Johannes, geboren 3 november 1930 te Limmen

gezinskaart
gezinskaart van Dirk Schoenmaker

In 1929 wordt het huis op perceel A1333 gedeeltelijk gesloopt en wordt er een erf gemaakt met daarop een huis, schuren en een kas. In 1930/1931 wordt eerst het perceel A1333 en in 1943 het perceel A1334 verkocht. Uiteindelijk kwamen de percelen in beheer van Martinus Metselaar die er een sloperij op vestigde.

Met speciale dank aan de hr. C.N. Druijven voor zijn onderzoek en gegevens.

Jan Cost

Bronnen:
Registers van de Burgerlijke Stand van Limmen (Regionaal Archief Alkmaar)
Boerderijen in Limmen (C.N. Druijven)
De Nederlandse geschiedenis (Herman Beliën & Monique van Hoogstraten)
Beknopte Genealogische gids voor Nederland (J.Draak Jzn.)
Wikipedia (internet)
Genlias (internet)